Info billettsal

Etter pålegg frå styresmaktene, avlyser vi alle annonserte kulturarrangement, kinoframsyningar og større møte i Storfjord Kulturhus på ubestemt tid.
Kjøpte billettar kan brukast når arrangementet vert sett opp på ny dato. Dersom ein vil ha att pengane, vert billettar kjøpt på nettet, refundert ved å sende epost om dette til post@ebillett.no
Billettar kjøpte i kulturhuset vert refunderte der.
Due to governmental restrictions, we cancel all cultural events, cinema shows and larger meetings for an undefinite period.
Sigurd Drege - manager - Storfjord Kulturhus


Hjå oss kan du kjøpe billettar på Internett 24 timar i døgnet ved å klikke på lenka "Kjøp".

Du kan og reservere billettar ved å ringe kulturhuset på telefon 70 26 87 87 i opningstida, eller når det er arrangement på kveldstid. På kveldstid er billett-telefonen open frå 1 time før første arrangement startar til siste arrangement har starta.

Ved kjøp på Internett vel du sjølv seteplassering. Du kan skrive ut billettane heime eller hente dei i billettluka. E-billett som du skriv ut heime, vert skanna for kontroll av billettøren i døra.

Skal du ha rabatt på framsyningar kan du ikkje kjøpe billettar på nettet.

På kveldstid opnar alltid billettsalet i Kafè Allmenningen, 1 time før første framsyning, og stenger når siste framsyning startar.

Storfjord Kulturhus refunderer ikkje selde billettar.

Ved feil på billettkjøp på nett, manglande kvitteringar eller anna, send epost til post@ebillett.no

 

_
_
_